Blog de Shayanna J'EEN FAAiiS BAAVEEiiY , J'EEN FAAiiS RAAGEEiiY , J'EEN FAAiiS ESPEEREEiiY , J'EEN FAAiIS PLEUUREEiiY , JEE CHAANGEERAAii POUUR RiiEEN AAU MOONDE Nii MOON PHiiSiiQK , Nii MOON CARAACTEEREE !! TUU VOiiS J'VAAii PAA TFOORCEEiiY AA M'AAiiMEEiiY OUU AA MEE DESTEESTEEiiY JVAAii JUUUSTE T'AAPPRENDRE EET T'FOORCEEiiY A MEE RESPECTEEiiY :-#


[ Fermer cette fenêtre ]